கனவுகளிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு அதிகாலையின் மூன்று சம்பவங்களாக இக்கவிதை இருக்கிறது

by

ஒன்று:
இல்லாதிருத்தலை நட்டுவைத்து
கனவுகளின் நிழலினை அருந்தியபடி உறங்கிப் போனேன்.
பூப்பூவாக நான் பூத்திருக்கிறது காலையில்

-கனவுகளிலிருந்தே மதுவுக்கும் ஒரு முத்தத்தின் வழி போதை தொற்றியிருக்க வேண்டும்-

இரண்டு:
வெற்றிடங்களின் நிழலிலிருந்து அதேயிரவில் அனுப்பப்பட்ட இன்னொரு காதல் குறுஞ்செய்தி
எச்சிலேயற்ற இதழ்களின் ஒளிப்படத்துடன் முடிவுறுகிறது.

-ஈரமற்றது சுவையில்லாததென கனவு நிராகரிக்கிறது அதை-

மூன்று:
தூறல் மழையில் என் தோலினுஷ்ணங்கள் கரைந்து விடுமெனவஞ்சியவள்தானே நீ..!!

-எனக்கு மொழியில்லை,
நானென்பது அர்த்தமே,
பின்னர் எங்ஙணம் எனை மொழிபெயர்ப்பாய் யசோதரா?-